نشانی

    گرگان،خ گلشهر، روبروی گلشهر ۲۵ فروشگاه سلامتی

    تلفن تماس فروشگاه

    ۰۹۱۱۴۲۳۰۹۷۴ / ۰۱۷-۳۲۵۴۹۲۲۱

    پشتیبانی فنی سایت: ۰۹۰۵۶۵۴۴۷۹۲